Afvalinzameling - Gemeente IJsselstein (2023)

beschrijven

De nieuwe afvalinzameling wordt gefaseerd ingevoerd. Eind 2022 zullen de eerste gemeenschappen vervangen zijn. Op dit moment zitten we in fase 5 en 6.

Afvalinzameling - Gemeente IJsselstein (1)

Klik op de kaart om de afbeelding te vergroten

fase

 • Januari/februari 2023: Binnenstad, Nieuwpoort, Kasteelkwartier en Achterveld-Oost
 • Januari/Februari 2023: Buitengebied en Panoven
 • Februari/maart 2023: Benschopperpoort, Groenvliet en Achterveld-Zuid
 • Maart/april 2023: Achterveld-West en Achterveld-Noord
 • April/Mei/Juni 2023: Zuid: Hart, land, rivieren, wereldsteden en groene balkons
 • April/Mei/Juni 2023: Zuid: De Tuinen, De Hoven en De Boomgaard

huis met tuin

RMN levert losse containers (Kliko) voor plastic, metalen (blik) en drankenkartons (PMD). Zo kunnen we het afval beter sorteren en het milieu sparen.

Als we ons afval goed sorteren, hoeven we de grijze afvalbak maar om de 4 weken te legen. Het residu is droog, geurloos en licht.
Veelgestelde vragen PMD-containers

Voor straten met woningen en tuinen kleiner dan 130 m2(Begane grond, inclusief tuinen) Ondergronds is een container voor afvalresten geplaatst. Bewoners kunnen met een milieupas hun afval naar een ondergrondse container brengen.
Veelgestelde vragen over ondergrondse containers

Elk huishouden krijgt van RMN een brief over de aflevering van de PMD-container. In deze brief is ook het nieuwe schema voor het legen van containers opgenomen. Als u van plan bent om voor uw afval een ondergrondse container te gebruiken, vindt u in de brief ook informatie over het inleveren van de restcontainer en het gebruik van een ondergrondse containerkaart.

flat/appartement

U gebruikt ondergrondse containers om uw afval in te bewaren. Je hebt een kaart nodig om de ondergrondse container te openen. Kaart kwijt? Een nieuwe kaart aanvragen bij RMN is gratis. Je oude kaart wordt geblokkeerd.

Afhankelijk van de locatie worden ook containers voor plastic, metaal (blik), drankkartons (PMD) en groente-, fruit- en etensresten (GF+E) in de flat/woning geplaatst.

Veel voorkomende vragen

Algemeen

Welk afval hoort in welke prullenbak?

Is het voor iedereen vrij om glazen en papieren containers te gebruiken? – alleen als u in een appartement woont

Ja, je hebt geen kaart nodig om deze containers te openen.


ondergrondse bak

Gebruikers van ondergrondse containers

Bewoners in straten met huizen en tuinen kleiner dan 130 m22(begane gronden, inclusief tuinen) hun oude afvalcontainers inleveren en een pasje krijgen waarmee ze hun afval in de ondergrondse container kunnen deponeren.Deze plekken worden bepaald in samenwerking met buurtbewonersrolmodel(pdf, 157 KB). Appartements- en flatbewoners gebruiken ook ondergrondse containers om restjes te verzamelen.

Zijn alle ondergrondse containers geplaatst?

Nog niet alle ondergrondse containers zijn geplaatst. Dit vanwege technisch werk, een lopend proces met de lokale bevolking en een nog nader te bepalen nieuwe locatie. Op deze locaties worden tijdelijke containers bovengronds geplaatst.

(Video) plastic verpakkingen: van afval naar grondstof

Locatie van ondergrondse containers: wat zijn de eisen?

 • Procedures voor het karakteriseren van ondergrondse containers(pdf, 290 KB)
 • Bijlage A: Locatienormen(pdf, 157 KB)

U ontvangt van RMN een plattegrond met de locaties van de ondergrondse containers.

Richtlijnen voor het gebruik van ondergrondse containers

U ontvangt een brief van de RMN en uw pas om de voor u geselecteerde ondergrondse container te openen.

Heb ik meerdere ondergrondse containerkaarten?

Elk huishouden krijgt 1 ondergrondse containerpas. Zelfs als u betaalt, kunt u geen extra passen krijgen.

Wat moet ik doen als de containeronderdoorgang is zoekgeraakt?

Voor het openen van de ondergrondse afvalcontainer heeft u een pasje nodig. Kaart kwijt? Een nieuwe kaart aanvragen bij RMN is gratis. Je oude kaart wordt geblokkeerd.


PMD-container

De grootte van de container die u heeft ontvangen

(Video) Afvalinzameling en -verwerking in gemeente Oldebroek

Elk huishouden met een tuin krijgt een container van 240 liter, zoals in de praktijk blijkt voor een gemiddeld huishouden.

Kan ik weigeren een PMD-container te plaatsen?

Elk huishouden met een tuin krijgt een PMD-container. Je kunt deze pot niet weigeren.

Een PMD-tank van 140 liter is voor mij voldoende

Mocht de PMD-container van 240 liter na 3 maanden toch te groot blijken te zijn, dan kunt u deze kosteloos omruilen voor een kleinere container van 140 liter.Mail via RMNBell's0900-6039222.

Hoe vaak leegt RMN de PMD-container?

RMN leegt de PMD-container elke 2 weken.

Geen plek voor een PMD-container? Hier zijn enkele opties.

In straten waar sommige huizen en tuinen kleiner zijn dan 130 m2(begane grond met tuin) U ontvangt geen extra containers. Bewoners kunnen hun afval kwijt in ondergrondse containers op maximaal 250 meter van hun woning.

PMD-container: wat laat het toe?

PMD-containers maken het gebruik van plastic verpakkingsmaterialen, metaal (blik) en drankkartons mogelijk. Voorbeelden zijn plastic flessen, blikjes en melk- en sappakken. Meer informatie vind je in de gratis RMN-app.

vanAfvalsorteerwijzer van Milieu CentraalHet kan je ook helpen bij het sorteren van het afval.

(Video) Verduurzaming openbare verlichting in de gemeente IJsselstein

Hoe kan ik de geur van vlees en visfilm in mijn PMD-container voorkomen?

Leeg de PMD-container om de 2 weken om geurtjes te vermijden. Bij warm weer raden we aan om de bak onder de kraan af te spoelen.

Wordt al het PMD-afval gerecycleerd?

Zo'n 90% van het door huishoudens gescheiden plastic verpakkingsafval wordt hergebruikt in nieuwe producten zoals PMD-containers.


restafval

Waarom wordt het restafval minder vaak opgehaald, namelijk elke 4 weken?

Een goede afvalscheiding zorgt ervoor dat er weinig afval overblijft. Daarom dient uw afvalcontainer maar om de 4 weken geleegd te worden.

Kan het zijn dat de afvalresten niet vaak worden opgehaald vanwege de stank?

Als je je afval goed sorteert, raken de afvalcontainers niet snel vol. Het residu is droog, geurloos en licht. Daarom is eens in de 4 weken legen voldoende.

Een vuilnisbak van 140 liter is genoeg voor mij

U kunt de container kosteloos omruilen voor een kleinere container van 140 liter.Mail via RMNBell's0900-6039222.

Door mijn handicap kan ik mijn afval niet meenemen. Wat moeten we nu doen?

(Video) Animatie afvalinzameling gemeente Sluis vanaf 1 januari 2021

Bij de keuze van de locatie van de ondergrondse containers is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De loopafstand van de container vanaf uw huis is maximaal 250 meter. Door uw afval goed te scheiden, kunt u afval verminderen. Als u slecht ter been bent, kunt u hulp vragen aan familie, vrienden, buren of iemand die voor u boodschappen doet.

Mag ik de resterende afvalcontainers houden als mijn perceel kleiner is dan 130 m²?

Nee, het is niet mogelijk. Voor restafval moet u gebruik maken van (ondergrondse) houders. Geen RMN-vuilniswagens meer om uw containers te legen.

Hoe om te gaan met stinkende kattenbakvulling?

Indien u biologisch afbreekbaar kattenvoer gebruikt, kunt u dit weggooien in de GFT-bak. Als je dat niet wilt, kun je de pellets bij warm weer in een plastic zak doen en in de schrootcontainer gooien.

Kan ik zelf luiers weggooien?

Op diverse inzamelpunten in de stad staan ​​speciale containers voor luiers, te herkennen aan de groenblauw kleur en de afbeelding van de luier. Je kunt hier ook gratis speciale luiertassen krijgen. Inzamelpunten zijn onder andere kwekerijen en winkels.

 • KDV Purkie Kinderopvang Purkie, Panoven 62
 • Kinderdagverblijf Olle Smallsteps Olle, Budapestlaan 75
 • Winkel Noppes, Nijverheidsweg 17
 • Guest Parent Mar'dr Lievejes, Nova Zemblastraat 36
 • Afvalstation RMN, Archimedestraat 3
 • Spring-in-'Veld, Stuivenbergweg 2 Childcare Center

Verminder afval met herbruikbare luiers

Met wegwerpluiers produceert een kind gemiddeld 22 kg restafval per maand. Gelukkig is er een goedkoper en milieuvriendelijker alternatief: wasbare luiers. Ze zijn mooi en veilig en verkrijgbaar in leuke kleuren. bestaatOmgeving Centraal 网站 Lucky bastardsU vindt meer informatie. Zo kunt u ook bijdragen aan het verminderen van afval.

Waarom verandert de manier van inzamelen van huishoudelijk afval?

ambities van de Rijksoverheid

Nationale overheden stellen regels voor afvalbeheer vast. Het initiatief Waste to Raw Materials heeft tot doel hergebruik te bevorderen en afval te verminderen. IJsselstein nam dit beleid over en wilde de afvalverwerking faciliteren. Het doel is om in 2025 70% van het afval te scheiden. Dit betekent dat elke bewoner slechts 100 kg restafval per jaar mag produceren. Het is nog steeds 200 kg per persoon per jaar.

Milieuvriendelijk zonder hogere afvalkosten

Het is zonde om duurzame materialen weg te gooien omdat ze hergebruikt kunnen worden. Dit is niet alleen goed voor het milieu waarin wij en onze kinderen leven, maar het bespaart ook geld. Het verbranden van restafval wordt steeds duurder.

Verlagen PMD-containers de ophaalkosten?

PMD-containers hebben weinig invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing, omdat de afvalstoffenheffing van veel factoren afhangt. Maar als we allemaal zo min mogelijk restafval produceren, kunnen we de totale kosten van afval verlagen.

Waarom kiezen voor een extra bak in plaats van een afneembare bak?

Er wordt vaak gediscussieerd over het scheiden van afval thuis (scheiding aan de bron) versus het scheiden van afval bij de verwerkers (nascheiding). Uit de benchmark "huishoudelijk afval" blijkt dat bronscheiding met een omgekeerd inzamelsysteem (grondstof elke 2 weken en restafval elke 4 weken) de beste resultaten behaalt in het verminderen van restafval. IJsselstein voert dit systeem uit, maar zonder DIFTAR (Betalen voor Restafval). Een ander voordeel van bronscheiding is dat er meer PMD's hergebruikt kunnen worden. Scheiding vervuilt het PMD, waardoor het minder geschikt is voor hergebruik.

bewustzijn

Scheiding na het passeren, niet alle afval wordt in 1 bak gegooid. Papier, GFT, glas en textiel zijn te vervuild om hergebruikt te worden en moeten daarom apart worden ingezameld. Studies hebben aangetoond dat segregatie aan de bron een positief effect heeft op het bewustzijn van mensen over afvalscheiding. Daarmee komt het doel van een afvalarme samenleving weer een stap dichterbij.

(Video) Gemeente IJsselstein: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij.

toekomst

Grotere steden met veel appartementsgebouwen wenden zich steeds meer tot nasortering van afval. In dichtbevolkte steden kan het voor huishoudens lastig zijn om afval goed te scheiden. RMN blijft de ontwikkelingen volgen en iedere gemeente bepaalt zelf de manier van inzamelen.

Videos

1. Afvalinzameling 2020 - restafval
(Gemeente Echt-Susteren)
2. Afvalinzameling 4K
(Gemeente Papendrecht)
3. Afvalinzameling gemeente Noordwijk
(Bollenstreek Omroep)
4. Afvalinzameling 2020 - GFT-afval scheiden
(Gemeente Echt-Susteren)
5. Kom werken bij de Afvalinzameling van gemeente Zoetermeer
(Gemeente Zoetermeer)
6. Afvalinzameling gemeente Oss
(Gemeente Oss)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 08/30/2023

Views: 5977

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.